ຄູອາຈານປອກເປືອກຢູ່ເທິງໂຕະກັບນັກຮຽນ.

ຄູອາຈານຂັ້ນສູງໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການການສຶກສາທາງເພດສໍາລັບນັກຮຽນ,ນາງອອກມາກັບເຂົາໃນຕາຕະລາງ,ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄປໄກເກີນໄປ.

05:50