ພາສາຝຣັ່ງ babe drains ຄີກົ້ນຫຼັງຈາກ fucking.

ຊາວຝຣັ່ງປ່ອຍເຊື້ອອະສຸຈິຂອງເດັກຍິງໃນຮູທະວານ gallantly ຫຼັງຈາກ fucking ແທນທີ່ຈະເປັນວັນທີ romantic.

10:30