CorvAnder Corvus ມີຄົນຮັກໄວແຄບຂອງສັດ,ເກມແລະ Tik-Tok.

ຈັບຫນວດ Corvus corvus cleverly fucked ອາຊີ,ລາວຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານາງນອກເຫນືອໄປຈາກເກມ,ສັດແລະ Tik-Tok ມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.

13:30