ຜູ້ຊາຍອາຍຸ cheats ກ່ຽວກັບພັນລະຍາຂອງຕົນທີ່ມີຫມູ່ເພື່ອນຂອງນາງ.

ການ cheats pretzel ອາຍຸກ່ຽວກັບພັນລະຍາຂອງຕົນທີ່ມີຫມູ່ເພື່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງນາງແລະມີບໍ່ມີຫຍັງຄະດີອາຍາໃນນີ້.

13:50