ຜິວເນື້ອສີຂາວທົດແທນ fart ສໍາລັບ cock.

ຜິວເນື້ອສີຂາວທົດແທນ farts ສໍາລັບ fuck ຍາກໃນຕໍາແຫນ່ງຍິງ coirl ຕໍ່ກັບຄວາມເປັນມາຂອງ graffiti.

01:06